Víte, jak fungují satelity?

Žijeme své životy s vědomím, že kolem naší planety denně obíhá mnoho satelitů a že nám pomáhají několika způsoby. Možná vás překvapí, že kolem Země obíhá téměř 4 900 satelitů. Nejzřejmější otázky, které mě napadají, jsou: Proč jsou tyto satelity na zcela odlišných drahách? Jak satelit plní všechny své funkce? A jaké jsou v nich součásti, které jim pomáhají plnit všechny jim přidělené úkoly? Pojďme podrobně prozkoumat odpovědi na všechny tyto otázky.

Komunikační družice je umělá družice, která přenáší a zesiluje rádiové telekomunikační signály prostřednictvím transpondéru; vytváří komunikační kanál mezi zdrojovým vysílačem a přijímačem na různých místech na Zemi. Komunikační satelity se používají pro televizi, telefon, rádio, internet a mnoho dalších aplikací.

Mnoho komunikačních satelitů je na geostacionární oběžné dráze 35 900 km nad rovníkem, takže satelit se jeví jako nehybný ve stejném bodě na obloze; proto satelitní parabolické antény pozemních stanic mohou být trvale namířeny na toto místo a nemusí se pohybovat, aby sledovaly satelit.

Většina satelitů má společné vlastnosti, například potřebuje napájení. Běžně se používají solární panely, mají také antény, které umožňují příjem a přenos dat. Platformy, které zajišťují normální fungování satelitů na oběžné dráze: Systém napájení sestávající ze zdroje energie, palubního řídicího komplexu, který zajišťuje řízení servisních systémů a užitečného zatížení, systému orientace, stabilizace a řízení pohybu, systému tepelného řízení, který zajišťuje tepelný režim palubní zařízení, pohonné systémy pro korekci výšky oběžné dráhy družice a její orientace, těleso nebo autobus, který poskytuje ubytování veškerému vybavení.