Co je náhrada za bolest a kdy na ni máte nárok?

Podle zákona je za bolest považováno každé tělesné nebo duševní strádání, které je způsobeno pracovním úrazem. Můžete si požádat o odškodnění za bolest, kterou jste prodělali následkem pracovního úrazu, anebo i za bolest při léčení, případně při odstraňování následků pracovního úrazu.

Náhrada za bolest – Bodové hodnocení

Důležité je však nejprve stanovit, o jak velkou bolest se jedná. Toto se provádí v bodech. Body se stanovují pro jednotlivá tělesná poškození. Tento postup je dán nařízením vlády č. 276/2015 Sb. Nařízení též stanovuje přesný postup tohoto bodového hodnocení. Hodnota 1 bodu se v praxi rovná 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém nárok na finanční odškodnění vznikl.

Správný lékařský posudek je důležitý

Bolestné obvykle stanovuje ošetřující lékař nebo lékař praktický, záleží na splnění konkrétních podmínek. Aby vám ale finanční náhrada byla vyplacena, musí být posudek správně vyplněný a nesmějí v něm chybět žádné náležitosti. V praxi se občas stává, že v posudku něco chybí a poškozený tak žádnou finanční náhradu neobdrží. Pokud se vám něco takového stane, je dobré se obrátit na Pracovní úraz – Poradna pro zaměstnance. Poradna disponuje právníky, kteří se v této problematice dokonale orientují, a proto vám mohou poradit, co v takové situaci dělat. A když budete mít zájem, také vás právníci mohou zastoupit před soudem. V tom případě nemusíte vůbec nic vyřizovat a o správný posudek a další náležitosti se postarají právě oni. Vy jim však platíte pouze za úspěšně vymožené odškodnění. V opačném případě nic neplatíte.

Máte-li i vy možnost získat náhradu za bolest, pak se rozhodně vyplatí oslovit odborníky. Odškodnění za pracovní úraz je vaším zákonným nárokem. Nenechte ho promlčet.